divendres, 17 de juny de 2011

Diploma de postgrau "Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic"


Ha començat la preinscripció al Diploma de postgrau "Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic" del 2011-2012. L’objectiu del curs és conèixer, entendre i saber aplicar la metodologia per a l’anàlisi, la descripció i la gestió dels materials bibliogràfics de les col·leccions patrimonials.

El curs està adreçat a titulats, prioritàriament de l’àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials, a professionals del món de les biblioteques, els arxius i els centres de documentació, i altres col·lectius amb interessos en la gestió de materials patrimonials.

Poden matricular-se tots els interessats. L’alumnat haurà de realitzar 15 crèdits


Programa
Mòdul 1: Tractament del patrimoni
Introducció al llatí per a l’estudi del llibre antic. 2 crèdits.
Història del llibre: del món artesanal al llibre industrial. 3 crèdits.
Anàlisi material i formal del llibre antic. 3 crèdits.
Descripció i accés al llibre imprès. 3 crèdits.
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques. 1 crèdit.
Treball de tractament del patrimoni. 2 crèdits.

Mòdul 2: Preservació i gestió del patrimoni
Preservació del patrimoni bibliogràfic. 2 crèdits.
Taller de tractaments preventius del patrimoni en biblioteques. 1 crèdits.
Taller de codicologia del llibre manuscrit. 1 crèdit.
Taller de gestió de biblioteques i centres patrimonials. 1 crèdit.
Treball de preservació i gestió del patrimoni. 2 crèdits.

Professorat
Mònica Baró (coordinadora), professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Maria Elvira, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Anna Gudayol, Biblioteca de Catalunya.
Alexandra Guzmán, professora de la Facultat d’Humanitats, Universitat Internacional de Catalunya.
Domènec Palau, cap del Taller de Restauració del CRAI, Universitat de Barcelona.
Pedro Rueda Ramírez (director), professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Maria Rosa Vives, professora de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.

Preinscripció i matrícula
Preinscripció en línia del 15 de juny al 30 de setembre (a la web http://www.ub.edu/biblio/).

15 crèdits (import de la matrícula: 750 €)

Més informació de la matrícula a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu).

Lloc d’impartició
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/
Fulletó informatiu