dimecres, 17 de gener de 2018

Conferència sobre sigil·lografia

El dijous dia 25 de gener, a la Biblioteca de Catalunya es farà la conferència “Els segells diplomàtics. Tipologia, valoració i heràldica” a càrrec dels especialistes Dr. Pere Serra i Dra. Leticia Darna.

Es tractarà de la sigil·lografia com a ciència auxiliar de la història, de les parts que componen els segells, del seu ús al llarg dels segles i del seu valor. Durant l’edat mitjana i moderna els segells diplomàtics es van utilitzar per validar els documents i foren un reflex de les capes de la societat. Hi ha segells papals, reials, segells de membres de les grans cases nobiliàries, de la petita noblesa, eclesiàstics, monacals, municipals, segells gremials i artesanals i també segells de particulars.
A continuació es farà  una descripció i valoració de la col·lecció de segells pendents de pergamí de l’Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, amb un estudi de la seva heràldica. Acabada la sessió es realitzarà una visita comentada pels conferenciants a l’exposició “El fons de segells pendents de pergamins de la BC que es pot veure a l’Espai Zero (vestíbul de la BC) fins el dia 14 de febrer de 2018.
Dia: 25 de gener de 2018
Lloc: Biblioteca de Catalunya - Sala de la Caritat - Carrer de l'Hospital 56 (Barcelona)
Hora: 18:30 h

dimecres, 10 de gener de 2018

El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràficOberta la preinscripció a la web.
El curs s'ocupa dels llibres impresos en les impremtes artesanals, des dels seus orígens al segle XV fins al començament del segle XIX, analitzant la seva evolució i les seves característiques formals i materials. 
 Està dirigit a un públic que desitja conèixer la història dels llibres antics i l'estudi de la bibliografia, amb especial atenció en els impresos d'interès patrimonial i l'estudi de les col·leccions.

Objectius del curs
·         Conèixer la història del llibre imprès antic i les seves característiques materials i formals.
·         Aprofundir en l’anàlisi i la descripció dels materials bibliogràfics antics.
·         Analitzar exemplars i revisar materials que es conserven a les biblioteques patrimonials.

A qui pot interessar?
El curs s’adreça a estudiants o titulats, prioritàriament de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials; a professionals del món de les biblioteques, dels arxius i dels centres de documentació, i a persones interessades en el patrimoni bibliogràfic. No n’hi ha requisits d’accés. Els crèdits superats podran ser reconeguts en el màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials que s'oferirà en el bienni 2018-2020.

Estructura del curs
El curs s’articula en dos mòduls.
·         Mòdul d’Història del llibre. 3 crèdits.
·         Mòdul d’Anàlisi material i formal del llibre antic. 5 crèdits.

Programa
Mòdul d’Història del Llibre
·         La invenció de la impremta
·         L’edició en temps moderns
·         L’edició de la Il·lustració a la Revolució
·         Temps d’industrialització
·         Taller de tècniques gràfiques

Mòdul d’Anàlisi material i formal del llibre antic
·         Estructura material i formal
·         El suport material del llibre: el paper
·         La impremta: composició i impressió
·         El format
·         El producte imprès: identificar una edició
·         Variants de l’edició i edicions il·legals
·         El llibre vestit: l’enquadernació
·         El llibre en ús: senyals d’ús, possessió i manipulació

Direcció i coordinació del curs
Pedro Rueda. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona.

Professorat
Mònica Baró, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Josep A. Borràs, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Albert Corbeto, Doctor en Història de l’Art i expert en història de la tipografia.
Mª Dolores Díaz-Miranda Macías, restauradora i experta en història del paper.
Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Alexandra Guzmán, professora del Departament de Filologia Llatina, Universitat de Barcelona.
Eulàlia Miralles, professora del Departament de Filologia Catalana, Universitat de València.
Arcangela Regis, Lauren Press.
Pedro Rueda, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.

Metodologia docent
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura.

Títol del postgrau
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Curs superior universitari El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants amb titulació universitària prèvia) o Certificat d’extensió universitària El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants sense titulació universitària prèvia).

Calendari i horari
Les classes s’iniciaran el dia 7 de febrer de 2018 i finalitzaran el 13 de juny, i s’impartiran els dimecres a la tarda, de 16 h. a 20’15 h. Excepcionalment, amb motiu de visites a centres patrimonials o de treball en taller, podran celebrar-se un altre dia. 


Lloc d’impartició
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona. http://www.ub.edu/biblio/

Matrícula
Preu del curs complet: 380 €, més un 10% en concepte de taxa administrativa.
Preinscripció: del 18/09/2017 al 23/01/2018 fins a completar les places disponibles. Matrícula: del 16/10/2017 al 20/10/2017, per al primer torn d’admesos i del 29/01/2018 al 06/02/2018 per al segon torn, a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Altres informacions
Per informació sobre l’horari de matrícula consulteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu. Més informació respecte al curs al correu-e del director: pedrorueda@ub.edu