dissabte, 14 de novembre de 2020

Un comerç del llibre atípic: les vendes de la impremta jesuïta de Burgos (1756-1767)


 

Data: dijous, 26 de novembre de 2020, a les 17 hores

En línia: via BB Collaborate amb connexió a https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/bf7369af8ee44b5bbd3d9204002715be

El Seminari Exemplar del Grup d'Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental organitza una nova conferència a càrrec d'Alberto Gamarra Gonzalo, graduat en Geografia i Història per la UNED i màster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivo (Especialidad Bibliografía Material y Libro Antiguo) per la Universitat Complutense de Madrid. Sota la direcció del professor Manuel José Pedraza està realizant una tesi dedicada a estudiar, en perspectiva comparada, la producció impresa de dos centres editorials “secundaris” en el segle XVIII, Calatayud i Burgos, així com als seus protagonistes. És membre del consell editorial de Titivillus: Revista internacional sobre libro antiguo.

De forma comú les investigacions sobre la comercialització del llibre a Espanya en època moderna han tingut als agents professionals (llibreters i impressors) com a principal objectiu d'estudi. No obstant, assumir que aquests intermediaris van ser els principals proveïdors de llibres en aquests segles implica menyscabar la rellevància que van tenir els canals de distribució d'impresos creats i sostinguts per les ordes religioses, ja fos amb destí al consum intern com projectats al mercat lector, tal i com venen demostrant algunes investigacions recents. Amb l'objectiu de contribuir a definir les característiques i impacte d'aquestes vies de comercialització, en aquesta xerrada s'aprofundirà en un cas concret, el de la impremta jesuïta de Burgos, activa entre 1756 i 1767.

La recent (re)descoberta de dos llibres de la seva comptabilitat per aquests anys (el parador dels quals s'ignorava des de feia gairebé un segle) ens permet estudiar les estratègies de comercialització de la producció de forma integral amb l'economia interna del taller, la producció i el ritme de treball. Així mateix, coneixerem quins impresos i en quins volums van sortir d'aquest establiment; en quines localitats i mitjançant quins agents es van distribuir; quins van ser-ne els preus, costos de comercialització i marges de benefici; o també valorarem el grau d'èxit d'aquest projecte editorial a través dels balanços comptables; tot això sota el reconeixement de la particularitat d'aquesta impremta a causa de la seva propietat institucional, fet que implicava als gestors unes avantatges importants enfront dels professionals del llibre però també algunes limitacions.

dijous, 15 d’octubre de 2020

Conferència d'Oriol Brugarolas Bonet: Redes musicales a finales del siglo XVIII

Tenim una nova conferència del Seminari Exemplar:Oriol Brugarolas Bonet (Universitat de Barcelona)
Redes musicales a finales del siglo XVIII: la circulación de instrumentos y material musical entre España y América

Dijous, 29 d'octubre de 2020
Presencialment a les 17:00 h.
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Melcior de Palau, 140. Barcelona
Aula 210, 2n pis.
Places limitades (prèvia reserva).

Emissió en directe de la conferència via BB Collaborate amb connexió a
 

Oriol Brugarolas Bonet. Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y licenciado en Piano y en Solfeo y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de Música del Liceo. Es profesor de Historia de la Música en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y profesor de Historia del Arte en la Escola Sant Gregori. Sus líneas de investigación se ocupan del estudio de la circulación de instrumentos musicales entre España e Hispanoamérica en el siglo XVIII, el negocio de la música impresa en España en el siglo XIX (producción, agentes, comercio y circulación de partituras) y de la relación entre prensa y música en la España del siglo XIX. Colabora con el proyecto I+D «La música como interpretación en España: historia y recepción (1730-1930)» del Grupo MECRI, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.


dilluns, 24 de febrer de 2020

Conferència "Censuras: el miedo al lector (XVI-XVIII)” de Manuel Peña Díaz

El professor Manuel Peña Díaz (catedràtic d'història moderna de la universitat de Còrdova) donarà la conferència "Censuras: el miedo al lector (XVI-XVIII)” el 18 de març de 2020 a les 16 h. en el marc del seminari Exemplar a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (aula 206) de la Universitat de Barcelona.

Les seves recerques s'han centrat en la història de la vida quotidiana dels segles XVI al XVIII, en la història del llibre, la lectura i les censures i de la Inquisició.

Entre els seus llibres destaquen:

La cultura del libro en la edad moderna. Andalucía y América (2001)
Poder y cultura festiva en la Andalucía moderna (2006)
Las Españas que (no) pudieron ser. Herejías, exilios y otras conciencias (siglos XVI-XX) (2009)
Breve historia de Andalucía (2012)
La vida cotidiana en el Mundo Hispánico (siglos XVI-XVIII) (2012)
La Inquisición. Viejos temas, nuevas lecturas (2015)
Alianzas y propaganda durante el primer franquismo (2019)
Diálogos con la Historia. Ricardo García Cárcel y el oficio de historiador (2019)