dimarts, 2 d’abril de 2019

IV Jornades d'Història de l'Edició: Les xarxes de negoci del llibre a Espanya


IV Jornades d'Història de l'Edició
Les xarxes de negoci del llibre a Espanya
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
9-10 de maig de 2019

A les jornades ens ocuparem de les activitats d'intercanvi, distribució i compra-venda al món del llibre, tot situant el focus en l'estudi dels agents i les xarxes que les fan possibles. L'estudi de les xarxes de producció, distribució i venda, les relacions entre els que hi participen i el funcionament de l'aprovisionament de llibres a Espanya ens permetrà conèixer les connexions i valorar el paper dels "nodes" d'àmplies xarxes amb connexions internacionals de molts dels intermediaris del món del llibre. Els mercaders de llibres i els editors van ser actius en la cerca d'autors als quals editar (o piratejar), de llibreters que connectessin amb el mercat i de lectors que poguessin satisfer el seu interès pels textos, tant les novetats erudites com les impresos menors.


Dijous, 9 maig de 2019

9.15-9.45 h
Recepció i lliurament de la documentació

9.45 h
Benvinguda i presentació de la jornada

10.00-11.00 h
Conferència inaugural. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Ofelia Rey Castelao (Universidade de Santiago de Compostela). El negocio del libro a través de los Correos Marítimos de A Coruña al Río de la Plata.

11.00-11.30 h
Descans

11.30-13.00 h
Sessió I. Presentació de projectes. Coordina: Neus Verger (CRAI. Universitat de Barcelona)
Alejandra Ulla Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja). Iberian Books & Ornamento.
María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza). Catálogo de obras medievales impresas en castellano hasta 1600 (COMEDIC).
Inés Nieto Márquez (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). Impremta i edició als fons i col·leccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat: una aproximació.

13.00-13.30 h
Visita a l’exposició “La correspondència al món editorial (segles XIX-XX)”

16.00-17.30 h
Sessió II. Xarxes i agents del llibre del Barroc a la Il·lustració. Coordina: Lluís Agustí (Universitat de Barcelona)
Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza). Huesca como nodo de circulación del libro.
Alejandra Ulla Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja). Las libreras en el mercado editorial ibérico de la Edad Moderna: editoras, distribuidoras y vendedoras.
Gabriel Sánchez Espinosa (Queen’s University Belfast). El librero Ángel Corradi y la distribución y venta de las obras de la Academia Española a mediados del siglo XVIII.

17.30-18.00 h
Descans

18.00-19.00 h
Sessió III. Les xarxes editorials al segle XIX. Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Laura Bellver Poissenot (Escola Llotja). Venta y distribución de las ediciones de Montaner y Simón (1868-1922). El mercado en países de lengua española.
Isaura Solé (Universitat de Barcelona). Els calendaris com a eina publicitària del món editorial durant l'últim terç del segle XIX. El cas de Henrich y C.ª, Sucesores de Narciso Ramírez.

Divendres, 10 de maig de 2018

10.00-11.30 h
Sessió IV. El mercat del llibre en un món d'editors. Coordina: Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona).
Lluís Agustí, Mònica Baró i Pedro Rueda (Universitat de Barcelona). La distribució dels llibres de l’Editorial Barcino al seus inicis: l’abast de les llibreries els anys 1924-1936.
Christine Rivalan (Université de Rennes).
Josep Mengual (Negritas y Cursivas). Editar a contracorrent sota la censura franquista. F. Oliver Brachfeld, Josep Janés i Walter Starkie.

11.30-12.00 h
Descans

12.00-13.00 h
Conferència de clausura. Coordina: Carina Rey (Universitat de Barcelona)
Jean-François Botrel (Université de Rennes). Para una historia cultural del impreso (siglos XIX-XX).

13.00h
Cloenda


Organització:

Mònica Baró
Pedro Rueda Ramírez
Coordinadors

Lluís Agustí
Secretari acadèmic

Seu de la Jornada
Sala d’Actes
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Metro: Sants-Estació

Assistència lliure. La inscripció és gratuïta. Podeu escriure'ns un correu sol·licitant l'enllaç d'inscripció a pedrorueda@ub.edu

Organitza:
Saberes conectados: redes de venta y circulación de impresos en España y Latinoamérica. Proyecto I+D. HAR2017-84335-P. 2018-2021.
Exemplar. Grup d'Estudi del Patrimoni Bibliogràfic i Documental

Col·laboren:
Ministerio de Economía y Competitividad
CRICC
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
 
--> -->