dimarts, 3 d’octubre de 2017

Jornada de trabajo "Quid este liber. Los valores del libro"

Jornada de trabajo "Quid este liber. Los valores del libro"

27 de octubre de 2017, Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, UCM

diumenge, 30 d’abril de 2017

III Jornades d'història de l'edició: La publicitat del llibre a Espanya

 III Jornades d'història de l'edició
La publicitat del llibre a Espanya

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 18-19 de maig de 2017
 
Les jornades volen posar al centre del debat els mecanismes de publicitat del llibre a Espanya, des d’una visió transversal i integradora, per posar en valor el diàleg que s’estableix entre els diferents agents del món del llibre en la recerca del lector. Les jornades recullen anàlisis de les tipologies publicitàries, les funcions que compleixen en cada moment i les pràctiques lligades a la distribució i promoció. La voluntat de les jornades és promoure la reflexió entorn de la confluència dels editors amb les innovacions de les arts gràfiques, les tècniques publicitàries, el paper de l’autor i el creixent teixit de promoció dels llibres en el món modern i contemporani.

 
Dijous, 18 maig de 2017
Recepció
9.15-9.45h
Recepció i lliurament de documentació

9.45h
Benvinguda i presentació de la jornada

10.00-11.30h
Sessió I. El món editorial i la publicitat. Coordina: Anna Rubió Rodón (Universitat de Barcelona)
Jean-Marc Buigués (Université Bordeaux-Montaigne). Los anuncios en la "Gaceta de Madrid": inicios y desarrollo de la publicidad del impreso en España (1697-1807)
Pura Fernández (CSIC). Lo que mata es el silencio: El resorte del escándalo en la edición literaria del siglo XIX
Mònica Baró (Universitat de Barcelona). L'impacte d'un llibre en la publicitat editorial: el cas de La verdad sobre el negocio editorial d'Stanley Unwin i Editorial Joventut

11.30-12.00h
Descans

12.00-13.30h
Sessió II. Presentació de projectes. Coordina: Neus Verger (CRAI. Universitat de Barcelona)
Jean-Marc Buigués (Université Bordeaux-Montaigne). Base de datos NICANTO.
Pura Fernández (CSIC). Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED
Eugènia Serra (Biblioteca de Catalunya). Patrimoni d'editors i editats de Catalunya
Judit Casals Parladé (CRAI. Universitat de Barcelona). BiPaDi. Col·lecció de Catàlegs d'impressors, editors i llibreters
Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona). Història de la publicitat del llibre a Espanya

16.00-17.30h
Sessió III. Els mitjans publicitaris: catàlegs, prospectes, etc. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Gabriel Sánchez Espinosa (Queen’s University Belfast). Los libros de la Ilustración: la actividad comercial de la Casa de Sancha a través de sus catálogos de los años 90
Lluís Agustí (Universitat de Barcelona). L'obra editorial de Bartomeu Costa-Amic:
algunes possibles estratègies comercials
Fernando Larraz (Universidad de Alcalá). Los catálogos editoriales en la “Edad de Oro de la edición argentina” (1938-1950)

17.30-18.00h
Descans

18.00-18.30h
Sessió IV. Arts gràfiques i disseny editorial
Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Isaura Solé (Universitat de Barcelona). La publicitat editorial en les publicacions periòdiques i almanacs de l'últim terç del segle XIX. L'originalitat gràfica de l'editor Innocenci López

18.30-19,00h
Torn obert de preguntes i debat

Divendres, 19 de maig de 2017
9.30-10.00h
Sessió V. Les col·leccions editorials. Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Jesús Gascón (Universitat de Barcelona). Col·leccions de llibres tècnics i pràctics a Catalunya (1828-1939): publicacions i publicitat

10.00-10.30h
Visita a l’exposició “El món editorial i la publicitat”

10.30-11.00h
Descans

11.00-12.30h
Sessió VI. Les llibreries i el mercat del llibre. Coordina: Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona).
Juan Gomis Coloma (Universidad Católica de Valencia). Los surtidos de pliegos sueltos: estrategias de venta y vías de distribución
Rosa Maria Gregori Roig (Arxiu de la Corona d’Aragó). L'Arxiu de la Corona d'Aragó i el món librari: la CODOIN, una publicació pròpia entre els segles XIX i XXI

12.30-13.00h
Sessió VII. Política cultural i corporativisme al món del llibre. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Ana Martínez Rus (Universidad Complutense de Madrid). La promoción pública y corporativa del libro y de la lectura (1900-1936)

13.00-13.15h
Cloenda


Organització
Mònica Baró
Pedro Rueda Ramírez
Coordinadors

Lluís Agustí
Secretari acadèmic

Isaura Solé
Secretària tècnica

Seu de la Jornada
Sala d’Actes
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
c. Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Metro: Sants-Estació

Inscripció
Assistència lliure. La inscripció és gratuïta i només cal escriure a isaura.sole@ub.edu.
Activitat reconeguda per l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Places limitades. Si necessiteu més informació podeu escriure a isaura.sole@ub.edu.

Organitza

Projecte I+D HAR2013-46336-P

Col·labora
Exemplar
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual. Universitat de Barcelona

Finança
Ministerio de Economía y Competitividad

dimarts, 28 de febrer de 2017

Jornades “100 anys de TBO”

La Biblioteca de Catalunya organitza el 16 i 17 de març les Jornades “100 anys de TBO”. El mes de març de l’any 2017 s’acompleixen els 100 anys de l’aparició del primer número de la revista TBO. La popularitat d’aquesta publicació, que va arribar a vendre 300.000 exemplars setmanals, va provocar que a partir dels anys quaranta totes les revistes de historietes rebessin el nom de “tebeos”. El TBO és, per tant, la revista degana de la història dels còmics a casa nostra.

Les jornades, que es desenvoluparan en dues sessions, el dijous, 16 de març a la tarda, i el divendres, 17 de març al matí, comptaran amb la presència de Federico Moreno Santabárbara, Antoni Guiral, Jordi Manzanares, Jordi Riera, Kap, Lluís Giralt, Antonio Martín i Roser Pintó.

Cadascuna de les dues sessions clourà amb la visita guiada a dues exposicions organitzades per la Biblioteca de Catalunya; a l’Espai Zero, la mostra “100 anys del TBO”, i a la Sala d’Exposicions, “Humorístiques: revistes il·lustrades, satíriques, polítiques, eclèctiques, càustiques, xafarderes, festives, de bon geni i millor humor, gastant ínfules de literàries des del 1841 fins al 1939”.

Les jornades “100 anys de TBO” són d’accés lliure i gratuït, només cal inscriure’s a l’adreça http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Jornades-TBO/Inscripcio-Jornades-100-anys-de-TBO

dimecres, 22 de febrer de 2017

Jornada Arxiu, Drets Humans i Transparència

El Consell de la Joventut de Barcelona, l’Institut dels Passats Presents i l’Arxiu Municipal de Barcelona organitzen la Jornada Arxius, drets humans i transparència el proper 27 de febrer al Born Centre de Cultura i Memòria (Sala-Auditori Comercial 5). La jornada comprèn un seguit de conferències i debats que tenen com a objectiu plantejar una reflexió sobre els drets humans, la memòria histórica i l’accés a documents i informació.
Aquest acte vol fer evident la necessitat de treball conjunt mitjançant l’anàlisi de casos com el conflicte armat colombià, la destrucció intencionada del patrimoni documental en la guerra dels Balcans o l’ús reparador dels arxius en les transicions de dictadures militars a règims democràtics al con sud, entre d’altres.
Les places són limitades i cal inscripció prèvia a través aquest formulari. Formulari obert fins el 17 de febrer.

PROGRAMA

  • 15.45 – 16.00 h: Recepció dels participants
  • 16.00 – 16.15 h: Inauguració de la Jornada a càrrec de Ricard Vinyes, Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona
  • 16.15 – 16.35 h: L’Arxiu Municipal de Barcelona: del pergamí a l’estratosfera digital. A càrrec de Joaquim Borràs, Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona.
Resum: Breu recorregut per la història de l’Arxiu de la Ciutat des de l’edat mitjana fins als grans esdeveniments de la Barcelona contemporània. També s’exposarà breument els seus fons documentals (pergamins, llibres de privilegis, plànols, mapes, fotografies) que són d’una gran riquesa i varietat, fet que el converteixen en un dels centres més importants d’Europa, al costat dels arxius del Vaticà, de la Corona d’Aragó, de París, Londres, etc. Actualment, es treballa per acostar el ric patrimoni de tots els temps i per assegurar l’accés democràtic a la documentació, mitjançant les plataformes digitals.
  • 16.35 – 17.00 h: Arxius i drets humans: secrets, espies i dictadures. A càrrec de Ramon Alberch, president de l’ONG Arxivers sense Fronteres Internacional.
Resum: Volem evidenciar la necessitat d’organitzar, preservar i fer accessibles els arxius més sensibles per a la defensa dels drets humans, especialment els produïts pels estaments militars, els serveis d’intel·ligència i les policies polítiques. En aquest context en sovintegen els exemples, com són els casos de la destrucció dels arxius del con sud, la descoberta de l’arxiu del Terror de l’operatiu Còndor a Paraguai o les destruccions intencionades d’arxius i biblioteques en la guerra dels Balcans.
  • 17.00 – 17.25 h: Arxivers sense Fronteres: cooperació arxivística per a una societat més justa. A càrrec de Ricard Ibarra, president de l’ONG Arxivers sense Fronteres.
Resum: Els arxius, com a testimoni de l’activitat humana, tenen un paper clau en el respecte dels drets individuals i col·lectius de les persones. L’ONG Arxivers sense Fronteres va néixer l’any 1998 a Barcelona, per l’impuls d’un grup d’arxivers convençuts de la necessitat de cooperar solidàriament en aquest àmbit, especialment en països en vies de desenvolupament que requereixin suport per a disposar d’arxius operatius, o hagin estat afectats per conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals, així com en aquells que han patit l’acció repressiva de règims dictatorials. En tots aquests casos, la creació, tractament i preservació dels arxius esdevenen elements fonamentals per assegurar els drets de les persones, exigir responsabilitats, si es el cas, i disposar d’una memòria històrica sense buits.
  • 17.25 – 17.50 h: De Jerusalem a Wikileaks: acords secrets i filtracions massives. Què aporten els arxius a la transparència? A càrrec de Joan Pérez Ventayol, tècnic superior en arxiu i gestió de documents al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Resum: A partir d’unes pinzellades als grans pactes subscrits per les cancelleries europees durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, amb les seves corresponents clàusules secretes; i a partir de referències a les filtracions massives de dades al segle XXI, com el cas de Wikileaks, es farà una reflexió al voltant de què és i què no és transparència. I des d’aquesta reflexió, es mirarà d’explicar quins són els elements que els arxius i la metodologia arxivística aporten perquè l’accés a la informació i la transparència de les actuacions públiques sigui real i efectiva.
  • 17.50 – 18.50 h: Debat. Modera: Montserrat Beltran, directora de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
  • 18.50 – 19.00 h: Tancament de l’acte
INSCRIPCIONS: A través d’aquest formulari
LLOC: Born Centre de Cultura i Memòria, Sala-Auditori Comercial 5, Carrer Comercial, 5

dimarts, 21 de febrer de 2017

Exposició Humorístiques. Revistes il·lustrades... a la Biblioteca de Catalunya


La Biblioteca de Catalunya inaugura l’exposició Humorístiques. Revistes il·lustrades, satíriques, polítiques, eclèctiques, càustiques, xafarderes, festives, de bon geni i millor humor, gastant ínfules de literàries, des del 1841 al 1939

La Biblioteca de Catalunya es proposa homenatjar amb una exposició, les revistes humorístiques catalanes que van ser, fins a la Guerra Civil, el mitjà més utilitzat per interpretar els esdeveniments polítics i socials del seu temps. Les revistes il·lustrades van tenir un impacte social tan fort que mereixen ser recordades, en aquest cas, amb una àmplia selecció dels fons de la BC, tant de revistes, com de dibuixos originals.

En aquesta exposició que estarà oberta fins el 28 d’abril, es podrà veure l’evolució de les tècniques de reproducció (xilografia, fotogravat); el progressiu protagonisme de la imatge; la gran participació d’artistes i escriptors i, sobretot, la difusió extraordinària que en el segle XX va tenir la premsa humorística, arribant a totes les classes socials del país. Durant el difícil desenvolupament de la premsa catalana, hi trobarem el moment de màxima esplendor quan l’agitació política és culminant: la premsa satírica serà qui captarà les situacions, les interpretarà i les servirà al públic.

Es veurà també una mostra dels grans artistes que hi participaren: Cornet, Brunet, Apa, Junceda, Smith, Opisso, A. Mestres, N. Vázquez, etc. Veurem així mateix, una extensa gamma de colors de l’humorisme (negre, blanc, verd) i les diferents tipologies de revistes que el tractaren: de caràcter general, polítiques, esportives i eròtiques, tant en forma d’acudits, vinyetes, caricatures o tires còmiques.

dimarts, 17 de gener de 2017

Conferències d'enquadernació i restauració de cantorals

El divendres 27 de gener a les 17.30h s'impartiran conferències al Monestir de Sant Pere de les Puel·les  d'enquadernació i restauració de cantorals:

Difícil però bella plasmació de l´art – impartida per la Dra. Teresa Solà, doctora en Filosofia i Teologia.

Com solucionar la problemàtica del llibre de gran format: la nostra experiència en la restauració de cantorals – impartida per la Dra. Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías, Directora del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de les Puel·les.

Propostes per a la conservació de cantorals des de l'experiència de CTS – impartida per Giulia Bruno, del Departament de Conservació i Arxiu, CTS Espanya.

Aquestes conferències s’emmarquen dintre d’un curs dedicat a l’enquadernació i restauració de cantorals impartit pel monestir de Sant Pere de les Puel·les en col·laboració amb CTS. La inscripció a les conferències és de 5 € i es realitzarà a través de la pàgina web, en l'apartat formulari d'inscripció:http://www.culturabenedictines.es/ca/1937-2/