dijous, 30 d’agost de 2012

Jornades “Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX)”El projecte d'investigació “Cens dels catàlegs espanyols de venda de llibres (dels orígens a 1840)” organitza els dies 1-2 d'octubre de 2012 les jornades Catàlegs de venda i publicitat del llibre al món hispànic (dels orígens al segle XX)”.

Els prospectes, cartells, anuncis i catàlegs han constituït els principals mitjans de difusió de les notícies de nous impresos. En ocasions, els llibreters, editors o impressors van fer servir el prospecte per anunciar una obra que havia d’ésser publicada o per buscar subscriptors; en altres casos, van fer servir anuncis en la premsa periòdica o cartells (tant manuscrits com impresos) amb informació sobre el llibre. A les jornades es presentaran estudis de cas que analitzen les característiques singulars d'aquests materials de publicitat dels llibres en les seves diferents modalitats i tipus, que mostren les diferents estratègies de comercialització, adaptades a l'àmbit territorial, o les modalitats de venda.

Aquests modests i utilitaris textos, destinats a promoure els impresos, van tenir una vida efímera i en rares ocasions en conservem exemplars. Rastrejar-ne la pista suposa recerques en expedients administratius, seguir la pista a volums facticis (alguns formats exclusivament per aquestes peces) o trobar-los enquadernats al final d’altres obres, ja que va resultar habitual que els llibreters, en enquadernar les obres que venien, inserissin els catàlegs de venda de la seva llibreria per publicitar altres títols. Els catàlegs de venda de llibreters, publicats separadament i distribuïts solts o inserits en gasetes o en volums d’altres obres, van ser abundants. El model va ser imitat pels editors, que van començar a publicar amb les edicions d’obres seves les llistes de llibres de les seves col·leccions, com també catàlegs independents.

La publicació de catàlegs impresos independents va resultar un aspecte clau, que tractarem especialment en les jornades. Les sessions n’ofereixen una panoràmica des dels orígens --en el cas dels catàlegs espanyols, l'Index librorum (1597) de Simonis Vassellini, amb els llibres a la venda en la seva botiga de la “via Arenaria” de Madrid--  fins als inicis del segle XX, moment que les editorials elaboren catàlegs especialitzats destinats a la promoció de les seves obres. Aquests catàlegs poden oferir una àmplia varietat de títols, especialitzar-se en obres en una llengua (llatí, per exemple) o en una temàtica (com poden ser les obres sobre Catalunya), o en un segment de públic, com és el cas dels catàlegs juvenils; també poden utilitzar-se com a mitjà per donar sortida a lots que provenen de col·leccions particulars venudes pels seus propietaris o hereus. Aquesta riquesa de matisos permet conèixer i detectar l'evolució de l'oferta i les motivacions dels llibreters i impressors com també els interessos del públic.

Participants:
Lluís Agustí (Universitat de Barcelona)
Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Nicolás Bas (Universitat de València)
Albert Corbeto (Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona)
Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá de Henares)
Jesús Gascón (Universitat de Barcelona)
Víctor Infantes (Universidad Complutense de Madrid)
Natalia Maillard Álvarez (European University Institute)
Inés Nieto Márquez (Biblioteca de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)
Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona)
Manuel Peña Díaz (Universidad de Córdoba)
Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Marina Ruiz (Reserva. CRAI. Universitat de Barcelona)
Maria Gioia Tavoni (Università di Bologna)
 
Lloc de celebració:
Aula Valverde
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
c/ Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

La inscripció es gratuïta. Properament trobareu més informació en aquest mateix blog.