dijous, 16 de juny de 2011

Curs "Anàlisi i Catalogació del Llibre Antic"


L’objectiu del curs "Anàlisi i Catalogació del Llibre Antic" és iniciar a l’alumnat en l’anàlisi i la descripció dels materials bibliogràfics de les col·leccions patrimonials. El curs està adreçat a estudiants o titulats, prioritàriament de l’àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials, i a professionals del món de les biblioteques, els arxius i els centres de documentació, i altres col·lectius amb interessos en la gestió de materials patrimonials.

El curs consta de dues assignatures:
Anàlisi material i formal del llibre antic. 3 crèdits.
Descripció i accés al llibre imprès. 3 crèdits.

Professorat
Mònica Baró (coordinadora), professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Pedro Rueda Ramírez (director), professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.

Metodologia docent
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura a http://campusvirtual.ub.edu/

Preinscripció i matrícula
Preinscripció en línia del 15 de juny al 30 de setembre (a la web http://www.ub.edu/biblio/). El mes de setembre l’alumnat realitzarà una tutoria d’orientació i rebrà instruccions per a la matriculació.

6 crèdits (import de la matrícula: 300 €)

Lloc d’impartició
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/