dilluns, 19 de febrer de 2018

Of Prophets and Saints: Literary Traditions and "convivencia" in Medieval and Early Modern Iberia

El seminario explorará la literatura religiosa que se originó bajo las particulares condiciones de convivencia en la Península Ibérica durante la Edad Media y temprana modernidad. Los conferenciantes emplearán enfoques comparativos e interdisciplinares para abrir nuevas perspectivas sobre cómo la coexistencia de las comunidades judías, cristianas y musulmanas en la Península Ibérica quedaron reflejadas en sus respectivas tradiciones literarias. El principal foco de interés serán las obras relativas a profetas y santos.

22-23 de febrero de 2018
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (UCM) y Casa Árabe
Programa a https://researchblogs.cul.columbia.edu/islamicbooks/mashqi/

Organizadores:
Benito Rial Costas (UCM) y Dagmar Anne Riedel (ILC, CCHS-CSIC; Columbia University)

Participantes:
Matthew Anderson (Georgetown University), Fernando Baños Vallejo (Universidad de Alicante), Javier Castaño (ILC-CSIC), Manuela Ceballos (University of Tennessee, Knoxville), Elizabeth Evenden-Kenyon (University of Oxford), Maribel Fierro (ILC-CSIC), Alejandro García-Sanjuán (Universidad de Huelva), Araceli González Vázquez (IMF-CSIC), Racheli Haliva (Universität Hamburg), Amir Hussain (Loyola Marymount University, Los Angeles), Fabrizio Lelli (Università del Salento, Lecce), Nuria Martínez de Castilla (EPHE, PSL), Lucia Raspe (Universität Frankfurt & Jüdisches Museum Berlin), Fermín de los Reyes Gómez (UCM), Patrick Ryan, S.J. (Fordham University), Carole Slade (Columbia University), Claude B. Stuczynski (Bar-Ilan University, Ramat Gan), Jesús R. Velasco (Columbia University)

Para asistir al seminario, es necesario enviar un correo a mashqi.workshop@gmail.com antes del miércoles 21 de febrero.

dimecres, 17 de gener de 2018

Conferència sobre sigil·lografia

El dijous dia 25 de gener, a la Biblioteca de Catalunya es farà la conferència “Els segells diplomàtics. Tipologia, valoració i heràldica” a càrrec dels especialistes Dr. Pere Serra i Dra. Leticia Darna.

Es tractarà de la sigil·lografia com a ciència auxiliar de la història, de les parts que componen els segells, del seu ús al llarg dels segles i del seu valor. Durant l’edat mitjana i moderna els segells diplomàtics es van utilitzar per validar els documents i foren un reflex de les capes de la societat. Hi ha segells papals, reials, segells de membres de les grans cases nobiliàries, de la petita noblesa, eclesiàstics, monacals, municipals, segells gremials i artesanals i també segells de particulars.
A continuació es farà  una descripció i valoració de la col·lecció de segells pendents de pergamí de l’Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, amb un estudi de la seva heràldica. Acabada la sessió es realitzarà una visita comentada pels conferenciants a l’exposició “El fons de segells pendents de pergamins de la BC que es pot veure a l’Espai Zero (vestíbul de la BC) fins el dia 14 de febrer de 2018.
Dia: 25 de gener de 2018
Lloc: Biblioteca de Catalunya - Sala de la Caritat - Carrer de l'Hospital 56 (Barcelona)
Hora: 18:30 h

dimecres, 10 de gener de 2018

El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràficOberta la preinscripció a la web.
El curs s'ocupa dels llibres impresos en les impremtes artesanals, des dels seus orígens al segle XV fins al començament del segle XIX, analitzant la seva evolució i les seves característiques formals i materials. 
 Està dirigit a un públic que desitja conèixer la història dels llibres antics i l'estudi de la bibliografia, amb especial atenció en els impresos d'interès patrimonial i l'estudi de les col·leccions.

Objectius del curs
·         Conèixer la història del llibre imprès antic i les seves característiques materials i formals.
·         Aprofundir en l’anàlisi i la descripció dels materials bibliogràfics antics.
·         Analitzar exemplars i revisar materials que es conserven a les biblioteques patrimonials.

A qui pot interessar?
El curs s’adreça a estudiants o titulats, prioritàriament de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials; a professionals del món de les biblioteques, dels arxius i dels centres de documentació, i a persones interessades en el patrimoni bibliogràfic. No n’hi ha requisits d’accés. Els crèdits superats podran ser reconeguts en el màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials que s'oferirà en el bienni 2018-2020.

Estructura del curs
El curs s’articula en dos mòduls.
·         Mòdul d’Història del llibre. 3 crèdits.
·         Mòdul d’Anàlisi material i formal del llibre antic. 5 crèdits.

Programa
Mòdul d’Història del Llibre
·         La invenció de la impremta
·         L’edició en temps moderns
·         L’edició de la Il·lustració a la Revolució
·         Temps d’industrialització
·         Taller de tècniques gràfiques

Mòdul d’Anàlisi material i formal del llibre antic
·         Estructura material i formal
·         El suport material del llibre: el paper
·         La impremta: composició i impressió
·         El format
·         El producte imprès: identificar una edició
·         Variants de l’edició i edicions il·legals
·         El llibre vestit: l’enquadernació
·         El llibre en ús: senyals d’ús, possessió i manipulació

Direcció i coordinació del curs
Pedro Rueda. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona.

Professorat
Mònica Baró, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Josep A. Borràs, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Albert Corbeto, Doctor en Història de l’Art i expert en història de la tipografia.
Mª Dolores Díaz-Miranda Macías, restauradora i experta en història del paper.
Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Alexandra Guzmán, professora del Departament de Filologia Llatina, Universitat de Barcelona.
Eulàlia Miralles, professora del Departament de Filologia Catalana, Universitat de València.
Arcangela Regis, Lauren Press.
Pedro Rueda, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.

Metodologia docent
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura.

Títol del postgrau
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Curs superior universitari El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants amb titulació universitària prèvia) o Certificat d’extensió universitària El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants sense titulació universitària prèvia).

Calendari i horari
Les classes s’iniciaran el dia 7 de febrer de 2018 i finalitzaran el 13 de juny, i s’impartiran els dimecres a la tarda, de 16 h. a 20’15 h. Excepcionalment, amb motiu de visites a centres patrimonials o de treball en taller, podran celebrar-se un altre dia. 


Lloc d’impartició
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona. http://www.ub.edu/biblio/

Matrícula
Preu del curs complet: 380 €, més un 10% en concepte de taxa administrativa.
Preinscripció: del 18/09/2017 al 23/01/2018 fins a completar les places disponibles. Matrícula: del 16/10/2017 al 20/10/2017, per al primer torn d’admesos i del 29/01/2018 al 06/02/2018 per al segon torn, a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.

Altres informacions
Per informació sobre l’horari de matrícula consulteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu. Més informació respecte al curs al correu-e del director: pedrorueda@ub.edu 

dimarts, 3 d’octubre de 2017

Jornada de trabajo "Quid este liber. Los valores del libro"

Jornada de trabajo "Quid este liber. Los valores del libro"

27 de octubre de 2017, Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, UCM

diumenge, 30 d’abril de 2017

III Jornades d'història de l'edició: La publicitat del llibre a Espanya

 III Jornades d'història de l'edició
La publicitat del llibre a Espanya

Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 18-19 de maig de 2017
 
Les jornades volen posar al centre del debat els mecanismes de publicitat del llibre a Espanya, des d’una visió transversal i integradora, per posar en valor el diàleg que s’estableix entre els diferents agents del món del llibre en la recerca del lector. Les jornades recullen anàlisis de les tipologies publicitàries, les funcions que compleixen en cada moment i les pràctiques lligades a la distribució i promoció. La voluntat de les jornades és promoure la reflexió entorn de la confluència dels editors amb les innovacions de les arts gràfiques, les tècniques publicitàries, el paper de l’autor i el creixent teixit de promoció dels llibres en el món modern i contemporani.

 
Dijous, 18 maig de 2017
Recepció
9.15-9.45h
Recepció i lliurament de documentació

9.45h
Benvinguda i presentació de la jornada

10.00-11.30h
Sessió I. El món editorial i la publicitat. Coordina: Anna Rubió Rodón (Universitat de Barcelona)
Jean-Marc Buigués (Université Bordeaux-Montaigne). Los anuncios en la "Gaceta de Madrid": inicios y desarrollo de la publicidad del impreso en España (1697-1807)
Pura Fernández (CSIC). Lo que mata es el silencio: El resorte del escándalo en la edición literaria del siglo XIX
Mònica Baró (Universitat de Barcelona). L'impacte d'un llibre en la publicitat editorial: el cas de La verdad sobre el negocio editorial d'Stanley Unwin i Editorial Joventut

11.30-12.00h
Descans

12.00-13.30h
Sessió II. Presentació de projectes. Coordina: Neus Verger (CRAI. Universitat de Barcelona)
Jean-Marc Buigués (Université Bordeaux-Montaigne). Base de datos NICANTO.
Pura Fernández (CSIC). Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED
Eugènia Serra (Biblioteca de Catalunya). Patrimoni d'editors i editats de Catalunya
Judit Casals Parladé (CRAI. Universitat de Barcelona). BiPaDi. Col·lecció de Catàlegs d'impressors, editors i llibreters
Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona). Història de la publicitat del llibre a Espanya

16.00-17.30h
Sessió III. Els mitjans publicitaris: catàlegs, prospectes, etc. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Gabriel Sánchez Espinosa (Queen’s University Belfast). Los libros de la Ilustración: la actividad comercial de la Casa de Sancha a través de sus catálogos de los años 90
Lluís Agustí (Universitat de Barcelona). L'obra editorial de Bartomeu Costa-Amic:
algunes possibles estratègies comercials
Fernando Larraz (Universidad de Alcalá). Los catálogos editoriales en la “Edad de Oro de la edición argentina” (1938-1950)

17.30-18.00h
Descans

18.00-18.30h
Sessió IV. Arts gràfiques i disseny editorial
Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Isaura Solé (Universitat de Barcelona). La publicitat editorial en les publicacions periòdiques i almanacs de l'últim terç del segle XIX. L'originalitat gràfica de l'editor Innocenci López

18.30-19,00h
Torn obert de preguntes i debat

Divendres, 19 de maig de 2017
9.30-10.00h
Sessió V. Les col·leccions editorials. Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Jesús Gascón (Universitat de Barcelona). Col·leccions de llibres tècnics i pràctics a Catalunya (1828-1939): publicacions i publicitat

10.00-10.30h
Visita a l’exposició “El món editorial i la publicitat”

10.30-11.00h
Descans

11.00-12.30h
Sessió VI. Les llibreries i el mercat del llibre. Coordina: Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona).
Juan Gomis Coloma (Universidad Católica de Valencia). Los surtidos de pliegos sueltos: estrategias de venta y vías de distribución
Rosa Maria Gregori Roig (Arxiu de la Corona d’Aragó). L'Arxiu de la Corona d'Aragó i el món librari: la CODOIN, una publicació pròpia entre els segles XIX i XXI

12.30-13.00h
Sessió VII. Política cultural i corporativisme al món del llibre. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Ana Martínez Rus (Universidad Complutense de Madrid). La promoción pública y corporativa del libro y de la lectura (1900-1936)

13.00-13.15h
Cloenda


Organització
Mònica Baró
Pedro Rueda Ramírez
Coordinadors

Lluís Agustí
Secretari acadèmic

Isaura Solé
Secretària tècnica

Seu de la Jornada
Sala d’Actes
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
c. Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Metro: Sants-Estació

Inscripció
Assistència lliure. La inscripció és gratuïta i només cal escriure a isaura.sole@ub.edu.
Activitat reconeguda per l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Places limitades. Si necessiteu més informació podeu escriure a isaura.sole@ub.edu.

Organitza

Projecte I+D HAR2013-46336-P

Col·labora
Exemplar
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual. Universitat de Barcelona

Finança
Ministerio de Economía y Competitividad