divendres, 16 de desembre de 2011

El libro en Grecia y Roma: soportes y formatos


El professor Iglesias Zoido, de la Universitat d'Extremadura, ha elaborat una síntesi clara, precisa i ben estructurada. El llibre facilita un recorregut guiat pels suports (tauleta, papir, pergamí, etc.) com de format (rotlle, còdex, etc.), però també desenvolupa un capítol interessant sobre el pas del rotlle al còdex i, com un complement essencial, l'ús del llibre en mans dels lectors. El recorregut és encertat, i els capítols permeten seguir pas a pas la materialitat dels textos, les seves característiques essencials, l'evolució dels objectes i el seu ús. Una síntesi ben elaborada, amb una ordenada exposició, que els alumnes agraeixen i que resulta molt recomanable.


Juan Carlos Iglesias Zoido
El libro en Grecia y Roma : soportes y formatos.
Cáceres : Universidad de Extremadura, 2010.
146 pàgines
ISBN 978–84-7723–922-2
Preu: 12,00 €