dissabte, 16 d’octubre de 2010

II Jornades Internacionals sobre Història del Llibre i de la Lectura


En aquesta segona edició de les jornades (20 i 21 d’octubre de 2010) sobre la Història del Llibre i de la Lectura s’exposaran i debatran sobre els avenços relatius al món del llibre i de la cultura, en especial en tot allò que fa referència a la producció i circulació de llibres clandestins des de l’Antiguitat fins als nostres dies.

Organitzant el Seminari de Paleografia, Diplomàtica i Codicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l’Arxiu Nacional de Catalunya

La producció i circulació de llibres clandestins des de l’Antiguitat fins als
nostres dies

20 d’octubre
10.00 h. Recepció. Paraules de benvinguda a càrrec del professor Dr. Josep Maria Sans i Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Presentació de les Jornades a càrrec del professo Dr. Jesús Alturo i Perucho, director del Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la UAB.
10.30 – 11.15 h. «O homines, ad servitutem paratos!», a càrrec de la professora Dra. Elisa Ruiz García (Universitat Complutense de Madrid)
11.15 – 11.30 h. Debat
11.30 – 12.00 h. Pausa cafè
12.00 – 12.45 h.«Quema y circulación clandestina de libros en la Antigüedad Tardía en el ámbito de la polémica cristianismopaganismo», a càrrec del professor Dr. Ramón Teja i de la professora Dra. Mar Marcos (Universitat de Cantàbria)
12.45 – 13.00 h. Debat
13.00 – 15.00 h. Pausa dinar
15.00 – 15.45 h. «Damnatio memoriae. La circolazione dei libri proibiti tra censura e rimozione», a càrrec del professor Dr. Fabio Troncarelli (Universitat de Viterbo)
15.45 – 16.00 h. Debat
16.00 – 16.30 h. Pausa cafè
16.30 – 17.15 h. «El control inquisitorial en materia de libros prohibidos durante la edad moderna», a càrrec del professor Dr. Juan Carlos Galende (Universitat Complutense de Madrid)
17.15 – 17.45 h. Debat
Es tanca la sessió

21 d’octubre

10.00 – 10.45 h. «Entre la proscripció, la tolerància i la propaganda: llibres en l’entorn totalitari europeu», a càrrec de la professora Dra. Maria Josefa Gallofré (Universitat Autònoma de Barcelona)
10.45 – 11.00 h. Debat
11.00 – 11.30 h. Pausa cafè
11.30 – 12.15 h. «Os perigos da leitura no feminino: dos livros aconselhados aos proibidos (séculos XIX e XX)», a càrrec de la professora Dra. Irene Vaquinhas (Universitat de Coïmbra)
12.15 – 12.30 h. Debat
12.30 – 13.15 h. Conferència de clausura a càrrec del professor Dr. Anscari M. Mundó (Institut d’Estudis Catalans): «L’ús monàstic i litúrgic d’obres prohibides malgrat la censura».
Clausura de les Jornades