dimarts, 2 d’abril de 2019

IV Jornades d'Història de l'Edició: Les xarxes de negoci del llibre a Espanya


IV Jornades d'Història de l'Edició
Les xarxes de negoci del llibre a Espanya
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
9-10 de maig de 2019

A les jornades ens ocuparem de les activitats d'intercanvi, distribució i compra-venda al món del llibre, tot situant el focus en l'estudi dels agents i les xarxes que les fan possibles. L'estudi de les xarxes de producció, distribució i venda, les relacions entre els que hi participen i el funcionament de l'aprovisionament de llibres a Espanya ens permetrà conèixer les connexions i valorar el paper dels "nodes" d'àmplies xarxes amb connexions internacionals de molts dels intermediaris del món del llibre. Els mercaders de llibres i els editors van ser actius en la cerca d'autors als quals editar (o piratejar), de llibreters que connectessin amb el mercat i de lectors que poguessin satisfer el seu interès pels textos, tant les novetats erudites com les impresos menors.


Dijous, 9 maig de 2019

9.15-9.45 h
Recepció i lliurament de la documentació

9.45 h
Benvinguda i presentació de la jornada

10.00-11.00 h
Conferència inaugural. Coordina: Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)
Ofelia Rey Castelao (Universidade de Santiago de Compostela). El negocio del libro a través de los Correos Marítimos de A Coruña al Río de la Plata.

11.00-11.30 h
Descans

11.30-13.00 h
Sessió I. Presentació de projectes. Coordina: Neus Verger (CRAI. Universitat de Barcelona)
Alejandra Ulla Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja). Iberian Books & Ornamento.
María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza). Catálogo de obras medievales impresas en castellano hasta 1600 (COMEDIC).
Inés Nieto Márquez (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). Impremta i edició als fons i col·leccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat: una aproximació.

13.00-13.30 h
Visita a l’exposició “La correspondència al món editorial (segles XIX-XX)”

16.00-17.30 h
Sessió II. Xarxes i agents del llibre del Barroc a la Il·lustració. Coordina: Lluís Agustí (Universitat de Barcelona)
Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza). Huesca como nodo de circulación del libro.
Alejandra Ulla Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja). Las libreras en el mercado editorial ibérico de la Edad Moderna: editoras, distribuidoras y vendedoras.
Gabriel Sánchez Espinosa (Queen’s University Belfast). El librero Ángel Corradi y la distribución y venta de las obras de la Academia Española a mediados del siglo XVIII.

17.30-18.00 h
Descans

18.00-19.00 h
Sessió III. Les xarxes editorials al segle XIX. Coordina: Mònica Baró (Universitat de Barcelona)
Laura Bellver Poissenot (Escola Llotja). Venta y distribución de las ediciones de Montaner y Simón (1868-1922). El mercado en países de lengua española.
Isaura Solé (Universitat de Barcelona). Els calendaris com a eina publicitària del món editorial durant l'últim terç del segle XIX. El cas de Henrich y C.ª, Sucesores de Narciso Ramírez.

Divendres, 10 de maig de 2018

10.00-11.30 h
Sessió IV. El mercat del llibre en un món d'editors. Coordina: Concepción Rodríguez Parada (Universitat de Barcelona).
Lluís Agustí, Mònica Baró i Pedro Rueda (Universitat de Barcelona). La distribució dels llibres de l’Editorial Barcino al seus inicis: l’abast de les llibreries els anys 1924-1936.
Christine Rivalan (Université de Rennes).
Josep Mengual (Negritas y Cursivas). Editar a contracorrent sota la censura franquista. F. Oliver Brachfeld, Josep Janés i Walter Starkie.

11.30-12.00 h
Descans

12.00-13.00 h
Conferència de clausura. Coordina: Carina Rey (Universitat de Barcelona)
Jean-François Botrel (Université de Rennes). Para una historia cultural del impreso (siglos XIX-XX).

13.00h
Cloenda


Organització:

Mònica Baró
Pedro Rueda Ramírez
Coordinadors

Lluís Agustí
Secretari acadèmic

Seu de la Jornada
Sala d’Actes
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Edifici UB-Sants
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
Metro: Sants-Estació

Assistència lliure. La inscripció és gratuïta. Podeu escriure'ns un correu sol·licitant l'enllaç d'inscripció a pedrorueda@ub.edu

Organitza:
Saberes conectados: redes de venta y circulación de impresos en España y Latinoamérica. Proyecto I+D. HAR2017-84335-P. 2018-2021.
Exemplar. Grup d'Estudi del Patrimoni Bibliogràfic i Documental

Col·laboren:
Ministerio de Economía y Competitividad
CRICC
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials
 
--> -->

divendres, 29 de març de 2019

Ephemera: Els materials impresos efímers

Activitat de curta durada al maig de 2019 a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona: Ephemera: Els materials impresos efímers a les col·leccions patrimonials


Objectius del curs
·         Conèixer les institucions patrimonials, entitats i col·leccions privades d’efímers.
·         Identificar les característiques materials i funcions dels efímers a la societat.
·         Analitzar els factors tecnològics, socials i econòmics que han determinat les formes dels efímers.

A qui pot interessar?
El curs s’adreça a estudiants o titulats, prioritàriament de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats, les belles arts, la restauració i les ciències socials; a professionals del món de les biblioteques, dels arxius i dels centres de documentació, i a persones interessades en el patrimoni bibliogràfic. No n’hi ha requisits d’accés.

Programa
1. Ephemera: el microcosmos del paper imprès
1.1. Introducció
1.2. El col·leccionisme
1.3. L’estudi dels materials efímers
2. Un món de paper
2.1. Tipografia i imatge en l’efímer
2.2. Els materials efímers
3. Els espais
3.1. Carrers de paper: els materials efímers en places i festes
3.2. Vestits de paper: els materials efímers en activitats culturals, polítiques, etc.
3.3. Papers miraculosos: els materials efímers en la religiositat quotidiana
3.4. Invitacions de paper: els materials efímers en les relacions socials
3.5. Cors de paper: els materials efímers en les relacions afectives
3.6. Sopa de lletres: els materials efímers en l’alimentació
3.7. El cartell i altres efímers festius i polítics
4. El temps
4.1. Tempus fugit: Almanacs i calendaris
4.2. Les etapes de la vida
4.3. El cicle festiu
5. El món del joc
5.1. Naips, oques i jocs de sobretaula
5.2. Teatres de paper
5.3. Cromos
6. El món dels negocis: dels oficis artesanals al món industrial
6.1. El context de la publicitat: la rondalla de l’abundància
6.2. Anuncis, vinyetes i targetes comercials
6.3. Els catàlegs publicitaris


Professorat
Mònica Baró, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Pedro Rueda, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Isaura Solé, doctoranda de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.

Metodologia docent
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura.

Matrícula
Preu del curs: 80 €. Places limitades.

Matrícula: del 1/04/2019-30/04/2019, (excepte del 18 al 22 d’abril inclosos, tancament a la UB) a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Horari de matrícula: Dilluns a dijous matí de 10 h-13 h, tarda de 16 h-18 h. i divendres només al matí 10 h-13 h. Per informació per formalitzar la matrícula pots consultar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu).

Títol del l’activitat
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Ephemera: els materials impresos efímers a les col·leccions patrimonials.

Més informació al correu-e del coordinador del curs: pedrorueda@ub.edu

Lloc d’impartició
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/

Calendari
Les classes s’imparteixen els dies 6, 13 i 20 de maig de 2019 de 16-19,30 h. En cas que sigui necessari es podrien alterar algun dels horaris previstos per poder realitzar les visites o completar les tasques d'avaluació previstes. S'anunciaran abans de l'inici del curs.

dimarts, 15 de gener de 2019

Conferència de Marta Torres Santo Domingo

El 21 de gener la bibliotecària Marta Torres Santo Domingo ens parlarà de les estratègies de difusió i promoció de la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" de la Universidad Complutense de Madrid en una conferència organitzada pel màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials en el marc de l'assignatura Centres patrimonials i entorn professional.

21 de gener de 2019
17,30 a 19 h.
Aula Jordi Rubió
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona