dimecres, 13 de maig de 2015

Curs Ephemera: Història, anàlisi i catalogació de materials impresos efímersObjectius del curs
·       Conèixer la història dels materials impresos efímers.
·       Conèixer i identificar les característiques materials i formals dels impresos efímers.
·       Conèixer i saber utilitzar els principis i recursos per la catalogació de Ephemera.

A qui pot interessar?
El curs s’adreça a estudiants o titulats, prioritàriament de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials; a professionals del món de les biblioteques, dels arxius i dels centres de documentació, i a persones interessades en el patrimoni bibliogràfic. No n’hi ha requisits d’accés.

Programa
Tema 1. Història i anàlisi dels materials bibliogràfics efímers. 1 crèdit. 25 hores (9 h presencials).
Tema 2. Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques. 1 crèdit. 25 hores (9 h presencials).
Tema 3. Catalogació dels materials bibliogràfics efímers. 1 crèdit. 25 hores (9 h presencials).

En el primer tema “Història i anàlisi dels materials bibliogràfic efímers”  s'analitza la tipologia de materials efímers i la seva evolució històrica des de l'aparició de la impremta fins al segle XIX. El segon el “Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques” en aquest taller presentarem  els trets bàsics per a discernir cadascun dels aspectes fonamentals de les diferents grans tècniques gràfiques. El tercer tema s’ocupa de la “Catalogació dels materials bibliogràfic efímers” que són preservats en institucions patrimonials o formen part de les col•leccions privades, atenent a les necessitats de descripció d'aquestes col•leccions.

Existeix la possibilitat de matricular-se només del tema 2 “Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques” (en aquest cas, la superació de l’activitat comporta l’expedició d’un document acreditatiu sense cap qualificació associada). Places limitades.

Professorat
Mònica Baró, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Pedro Rueda, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Rosa Vives, professora de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona.

Metodologia docent
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura.

Matrícula
Preu del curs complet: 190 €, més un 10% en concepte de taxa administrativa. Preu del  “Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques”: 70 €.

Preinscripció:  del 15/05/2015 al 15/09/2015 fins a completar les places disponibles.
Matrícula: del 16/09/2015-2/10/2015 a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Horari de matrícula:  Dilluns a dijous matí de 9.30 h-13 h, tarda de 16 h-19 h. i divendres només al matí 9.30 h-13 h. Per informació per formalitzar la matrícula pots consultar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu).

Títol del postgrau
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant que cursi el tres mòduls: Curs superior universitari Ephemera: història, anàlisi i catalogació de materials impresos efímers (per a estudiants amb titulació universitària prèvia) o Certificat d’extensió universitària  Ephemera: història, anàlisi i catalogació de materials impresos efímers (per a estudiants sense titulació universitària prèvia).

Més informació al correu-e del director del curs: pedrorueda@ub.edu

Lloc d’impartició
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona

Calendari
Les classes s’imparteixen en dimecres. Excepcionalment, amb motiu de visites a centres patrimonials o de treball en taller, podran celebrar-se un altre dia.


Dia
Hora
Assignatura
14-10-2015
16-17.30
Història i anàlisi dels materials bibliogràfic efímers (P. Rueda)
18-19.30
Catalogació dels materials bibliogràfic efímers (J. Gascón)
21-10-2015
16-17.30
Història i anàlisi dels materials bibliogràfic efímers (P. Rueda)
18-19.30
Catalogació dels materials bibliogràfic efímers (J. Gascón)
28-10-2015
16-17.30
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques (R. Vives)
18-19.30
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques (R. Vives)
4-11-2015
16-17.30
Història i anàlisi dels materials bibliogràfic efímers (P. Rueda)
18-19.30
Catalogació dels materials bibliogràfic efímers (J. Gascón)
11-11-2015
16-17.30
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques (R. Vives)
18-19.30
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques (R. Vives)
18-11-2015
16,30-19,30
Història i anàlisi dels materials bibliogràfic efímers (P. Rueda) (visita)
25-11-2015
16,30-19.30
Catalogació dels materials bibliogràfic efímers (J. Gascón) (visita)
2-12-2015
16-17,30
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques (R. Vives)
18-19,30
Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques (R. Vives)
16-12-2015
16,30-19,30
Història i anàlisi dels materials bibliogràfic efímers (M. Baró) (visita)