dimarts, 19 de maig de 2015

Curs El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni


Preinscripció al Curs El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni  a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

Objectius del curs
·       Conèixer la història del llibre imprès antic i les seves característiques materials i formals.
·       Aprofundir en l’anàlisi i la descripció dels materials bibliogràfics antics.
·       Analitzar exemplars i revisar materials que es conserven a les biblioteques patrimonials.

A qui pot interessar?
El curs s’adreça a estudiants o titulats, prioritàriament de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials; a professionals del món de les biblioteques, dels arxius i dels centres de documentació, i a persones interessades en el patrimoni bibliogràfic. No n’hi ha requisits d’accés. Els crèdits superats podran ser reconeguts en el màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials que s'oferirà en el bienni 2016-2018.

Programa
Història del llibre. 3 crèdits. 75 hores (26 h presencials).
Anàlisi material i formal del llibre antic. 5 crèdits. 125 hores (42 h presencials).

Professorat
Mònica Baró, professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Josep Borràs, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Jesús Gascón, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.
Alexandra Guzmán, professora del Departament de Filologia Llatina, Universitat de Barcelona.
Pedro Rueda, professor de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona.

Metodologia docent
El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura.

Matrícula
Preu del curs complet: 376 €, més un 10% en concepte de taxa administrativa.

Preinscripció:  del 15/05/2015 al 15/09/2015 fins a completar les places disponibles.
Matrícula: del 16/09/2015-2/10/2015 i del 11/01/2016-03/02/2016 a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Horari de matrícula:  Dilluns a dijous matí de 9.30 h-13 h, tarda de 16 h-19 h. i divendres només al matí 9.30 h-13 h. Per informació per formalitzar la matrícula pots consultar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e bibdoc@ub.edu).

Títol del postgrau
Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Curs superior universitari El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants amb titulació universitària prèvia) o Certificat d’extensió universitària El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants sense titulació universitària prèvia).