dimecres, 17 de gener de 2018

Conferència sobre sigil·lografia

El dijous dia 25 de gener, a la Biblioteca de Catalunya es farà la conferència “Els segells diplomàtics. Tipologia, valoració i heràldica” a càrrec dels especialistes Dr. Pere Serra i Dra. Leticia Darna.

Es tractarà de la sigil·lografia com a ciència auxiliar de la història, de les parts que componen els segells, del seu ús al llarg dels segles i del seu valor. Durant l’edat mitjana i moderna els segells diplomàtics es van utilitzar per validar els documents i foren un reflex de les capes de la societat. Hi ha segells papals, reials, segells de membres de les grans cases nobiliàries, de la petita noblesa, eclesiàstics, monacals, municipals, segells gremials i artesanals i també segells de particulars.
A continuació es farà  una descripció i valoració de la col·lecció de segells pendents de pergamí de l’Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, amb un estudi de la seva heràldica. Acabada la sessió es realitzarà una visita comentada pels conferenciants a l’exposició “El fons de segells pendents de pergamins de la BC que es pot veure a l’Espai Zero (vestíbul de la BC) fins el dia 14 de febrer de 2018.
Dia: 25 de gener de 2018
Lloc: Biblioteca de Catalunya - Sala de la Caritat - Carrer de l'Hospital 56 (Barcelona)
Hora: 18:30 h