dijous, 10 de setembre de 2015

Catàlegs d'impressors, editors i llibreters a BiPaDi del CRAI-UB

El CRAI-UB ha creat una nova  col·lecció de catàlegs d'impressors, editors i llibreters a BiPaDi. La col·lecció ofereix un recorregut des del segle XVII fins al segle XX i mostra a través d'aquestes peces rares i singulars l'evolució de les modalitats de venda de llibres. Entre aquests, el primer catàleg imprès a Barcelona del qual es té notícia: Cathalogo de libros de todas facvltades, qve se hallaràn en casa de Joseph Ferrer librero de Barcelona (1724), o el Centro de obras (1864) de la llibreria de Juan Roca que conté una selecció de llibres sobre Catalunya.

Els catàlegs van ser mitjans publicitaris que ampliaven les possibilitats de donar a conèixer els fons i els títols d'assortiment de les llibreries i impremtes. Aquests catàlegs van ser editats per un llibreter, una firma de llibreters o impressors (molt habitual en el cas dels llibreters de Lió o Ginebra), o bé projectes de llibreters o editors que van voler dotar de mitjans el negoci i oferir el conjunt de la producció en la venda (com és el cas de Remondini).

Els catàlegs presenten tipologies molt diverses. Poden ser catàlegs de venda de biblioteques particulars, d’encants o de subhastes, d'assortiment de llibreries, o contenir l'oferta d'un fons editorial.

Una part dels catàlegs exposats van formar part de les col·leccions bibliogràfiques dels antics convents de la ciutat de Barcelona que van ser desamortitzats al segle XIX. Altres van estar estretament vinculats als interessos dels bibliotecaris, erudits i col·leccionistes, que van utilitzar aquests catàlegs com a mecanisme de consulta de les novetats que podien aconseguir per a les seves col·leccions.

En general són impresos efímers i d'escassa qualitat que rares vegades s'han preservat, i és per aquest motiu que resulta interessant donar a conèixer els conservats a les biblioteques del CRAI amb la colaboració de membres del nostre equip de recerca "Història de la publicitat del llibre a Espanya".