dissabte, 3 de gener de 2015

Treball de Inés Nieto Les col·leccions editorials a la Barcelona del Vuitvens

A la  col·lecció dels Treballs Finals del Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials al Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona trobareu un nou treball disponible del curs 2013-2014.

Inés Nieto Sastre, titulat Les col·leccions editorials a la Barcelona del Vuitcents: el cas de Joan Oliveres i Gavarró (1812-1891), que analitza els impressors del Vuitcents i les seves estratègies de venda per intentar adaptar-se a les noves condicions del mercat i satisfer les demandes de nous lectors.

http://hdl.handle.net/2445/59447