divendres, 24 d’octubre de 2014

Nova col·lecció dels Treballs Finals del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Trobareu una nova  col·lecció dels Treballs Finals del Màster universitari de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials al Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona. Alguns dels treballs s'aniran incorporant a la col·lecció, que ajudarà a conèixer millor nombrosos aspectes del patrimoni bibliogràfic i documental, a partir de les investigacions originals dels estudiants del màster.

El primer treball disponible del curs 2013-2014 és el de Isaura Solé Boladeras, titulat  Ephemera al voltant de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Una aproximació a la impremta de Barcelona de l’últim quart del segle XIX.  http://hdl.handle.net/2445/58887