dimarts, 25 de febrer de 2014

Màster Universitari en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (2014-2016)

Oberta la preinscripció al màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials (2014-2016). Aquest màster pretén formar especialistes que puguin encarregar-se de la gestió, el tractament, la difusió i la promoció dels béns bibliogràfics i documentals, desenvolupar projectes i avaluar productes i serveis relacionats amb els fons patrimonials.


El pla d’estudis l'ensenyament és semipresencial i es desenvoluparà en cicles biennals.

Durada dels estudis: 2 o 4 semestres
Total crèdits: 60 crèdits ECTS (25 hores=1 crèdit ECTS)
Orientació/especialitat: Professionalitzador
Modalitat: Semipresencial
Places: 35
Idioma d’impartició: català i castellà
Preu orientatiu: preu públic pendent de resolució


Informació i tràmits: 
Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

Més informació a la web http://www.ub.edu/biblio/
 http://www.ub.edu/biblio/master-de-biblioteques-i-col-leccions-patrimonials/presentacio.html