dimecres, 5 de juny de 2013

Curs Ephemera: història, anàlisi i catalogació de materials impresos efímers

Nou curs "Ephemera: història, anàlisi i catalogació de materials impresos efímers" a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.

Els documents efímers tenen unes característiques  que condicionen tant el seu tractament tècnic com la seva difusió. El curs proporcionarà els coneixements bàsics per abordar amb eficàcia  els processos d’identificació de tècniques gràfiques, la tipificació i descripció dels documents i la seva preservació en les diverses col·leccions.

Perfi i requisits d'accés

Curs adreçat a  bibliotecaris, arxivers o col·leccionistes i a qualsevol persona interessada en el patrimoni bibliogràfic. No hi ha requisits d’accés.

Objectius i competències  

  • Conèixer la història dels materials impresos efímers (1450-1900).
  • Identificar  les característiques materials i formals dels materials efímers.
  • Saber utilitzar els principis i recursos per catalogar materials efímers.

Pla d’estudis

El curs s’articula en tres mòduls:
  • Mòdul 1. Taller d’història i identificació de les tècniques gràfiques. 1 crèdit. 25 hores (8 h presencials). Professora Rosa Vives
  •  Mòdul 2. Història i anàlisi dels materials bibliogràfics efímers. 1 crèdit. 25 hores (8 h presencials). Professors Mònica Baró i Pedro Rueda,
  • Mòdul 3. Catalogació dels materials bibliogràfics efímers. 1 crèdit. 25 hores (8 h presencials). Professor Jesús Gascón.
Existeix la possibilitat de matricular-se de cada mòdul per separat (en aquest cas, s'obtindrà un document acreditatiu d'assistència al mòdul o mòduls triats).
Els crèdits superats podran ser reconeguts en el màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials que s'oferirà el bienni 2014-2016.

Metodologia i avaluació

Es combinaran les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Es comptarà amb un  Campus Virtual de  suport als processos d’aprenentatge que permetrà disposar del material docent, realitzar activitats en línia i utilitzar eines d'interacció i comunicació entre l’alumnat i el professorat. També es realitzaran visites a centres.
L'avaluació consistirà en l’assistència i participació durant el curs, l'elaboració d'activitats pràctiques desenvolupades a l'aula, el seguiment de les lectures mitjançant el lliurament de ressenyes, pràctiques, etc. A l'inici del curs, cada professor explicarà el procediment d'avaluació i el calendari.

Calendari

El curs s’iniciarà el dia 2 d’octubre i finalitzarà el dia 18 de desembre de 2013.
Les classes es faran els dimecres, de 16.00 a 19.30 h. Excepcionalment, amb motiu de visites a centres patrimonials o de treball en taller, podran celebrar-se  un altre dia.

Preinscripció

Del 15 de juny  al 15 de setembre de 2013, fins a completar les places disponibles.

Director

Pedro Rueda: pedrorueda@ub.edu

Professorat

Professorat: Mònica Baró, Jesús Gascón, Pedro Rueda, Rosa Vives.