dijous, 24 de març de 2011

Immaculada Socias Batet: La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton Huntington

El dimecres 23 de març a la Reial Acadèmia de Bones Lletres va ser presentat el llibre de Immaculada Socias Batet «La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton Huntington: el coleccionismo de libros antiguos y objetos de arte» editat per la Reial Acadèmia de Bones Lletres i l’Associació de Bibliòfils de Barcelona. Van participar en la presentació John O’Neill, curator de la Hispanic Society of America, i Francesc Fontbona, director de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya. El llibre conté una detallada reconstrucció de les relacions i les biografies de aquests bibliòfils, i recull gairebé cent cartes (la correspondència es va iniciar el 30 de gener de 1903 amb una carta de Bonsoms adreçada a Huntington, i es va mantenir fins 1913).

Immaculada Socias Batet. La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton Huntington: el coleccionismo de libros antiguos y objetos de arte. Barcelona:Reial Acadèmia de Bones Lletres; Associació de Bibliòfils de Barcelona, 2010. 307 p.